Relacje inwestorskie - aktualności

Zarząd XPLUS Spółka Akcyjna przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 20 lipca 2017 r.

Plik do pobrania

Zarząd XPLUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000296278, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”), zwołuje na dzień 20 lipca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Puławskiej 435A w Warszawie.

Zarząd XPLUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000296278, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”), zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Puławskiej 435A w Warszawie.

Zarząd XPLUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000296278, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”), zwołuje na dzień 13 lipca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Puławskiej 435A w Warszawie.

Zarząd XPLUS SA przekazuje daty publikacji raportów okresowych w 2015 roku.

Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  • Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku - 13 luty 2015
  • Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku - 15 maj 2015
  • Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku - 14 sierpień 2015
  • Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku - 13 listopad 2015
  • Raport roczny za 2014 rok - 8 czerwca 2015

Używamy plików cookies na tej stronie. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies w naszej witrynie, zobacz naszą politykę prywatności.

  Akceptuję pliki cookies na tej stronie